7 razlogov, zakaj izbrati MFDPŠ
 • 1.
  Poučevanje vrhunskih slovenskih strokovnjakov iz prakse in tujih učiteljev.
 • 2.
  Fakulteta študentom zagotavlja plačano delo v tujini in s tem izkušnje v realnem delovnem okolju.
 • 3.
  Osebni pristop, tutorji, nenehna skrb za kakovost izobraževanja.
 • 4.
  Sodobni, mednarodno primerljivi študijski programi, tudi z mednarodno akreditacijo.        
 • 5.
  Izvedba izobraževalnega procesa po trimestrih.
 • 6.
  E-izobraževanje kot podpora pedagoškemu procesu.
 • 7.
  Deli programov v angleškem jeziku (izbirni predmeti).
Bodoči študenti postanite obveščeni
Najbolj sveže študijske novice z MFDPŠ neposredno v tvoj e-poštni predal!
Mejniki fakultete
oktober 2016
Prva izvedba doktorskega študija v angleščini
junij 2016
10. obletnica delovanja fakultete
marec 2016
Mednarodna evalvacija MFDPŠ
februar 2015
Mednarodna akreditacija programov PSD in MZ
januar 2014
Podelitev častnega naziva zaslužni profesor prof. dr. Danielu Melavcu in izr. prof. Mitji I. Tavčarju
oktober 2013
Prva izvedba doktorskega študijskega programa Management znanja
september 2013
Uspešno podaljšana akreditacija MFDPŠ in študijskih programov za 7 let
april 2013
Diplomantka Selma Duranović prejme kristalni celjski grb Mestne občine Celje za odličnost pri študiju na MFDPŠ.
januar 2013
Začetek izvajanja programa »Center za podporo raziskovanju managementa znanja (CRPMz)«
december 2012
Prvi diplomanti študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju
junij 2012
Ustanovitev mednarodne znanstvene založbe ToKnowPress
maj 2012
Evropska komisija MFDPŠ podeli priznanje odličnosti v raziskovanju na področju upravljanja s človeškimi viri
maj 2012
Pričetek izdajanja znanstvenerevije IJMKL - International Journal of Management, Knowledge and Learning
marec 2012
Izobraževalna programa s področja podjetništva in Evropske unije v sodelovanju z UPI Žalec.
januar 2012
Projekt EU-PIKA z osmimi dogodki v okviru programa Jean Monnet »Spoznavanje EU v šoli«
december 2011
Podelitev diplom
november 2011
Prvi projekt v okviru 7 OP
oktober 2011
Okrogle mize
avgust 2011
Prvi redni diplomant študijskega programa Poslovanje v sodobni družbi
junij 2011
Prva mednarodna znanstvena konferenca MakeLearn z naslovom »Znanje kot poslovna priložnost«
junij 2011
Mednarodna delavnica »Pisanje znanstvenih člankov za mednarodne revije«
junij 2011
Druga mednarodna poletna šola
december 2010
Mag. Rado Pezdir, predavatelj MFDPŠ, postane Celjan leta 2010
december 2010
Ustanovitev mreže »Alumni in prijatelji MFDPŠ«
december 2010
Pridobitev mednarodne akreditacije FIBAA za podiplomski študijski program Management znanja
november 2010
Zaposlitev prvih dveh mladih raziskovalk
oktober 2010
Ponudba neformalnih izobraževanj širši javnosti (Vseživljenjsko učenje)
oktober 2010
Prva izvedba študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju
oktober 2010
Ustanovitev Založbe MFDPŠ
september 2010
Za večjo uspešnost študija
avgust 2010
Prvi redni diplomant študijskega programa Ekonomija v sodobni družbi
julij 2010
Raziskovalno - razvojni projekti v sodelovanju z gospodarstvom
junij 2010
Prva mednarodna poletna šola »Learn to Innovate in Global Business«
maj 2010
Prva študentska konferenca »Podjetništvo in management v teoriji in praksi«
november 2009
Izdaja prve knjige z naslovom Management in teorija organizacij
oktober 2009
Prve študentske mobilnosti v okviru programa Erasmus
september 2009
Prvi diplomant študijskega programa Management znanja
februar 2009
Prvi mednarodni projekt
januar 2009
Članstvo v mednarodnih združenjih
oktober 2008
Prva izvedba študijskega programa Poslovanje v sodobni družbi
september 2008
Otvoritev novih prostorov fakultete
september 2008
Prvi nacionalni raziskovalni projekti
april 2008
Pridobitev statusa raziskovalne organizacije
oktober 2007
Prva izvedba študijskih programov Ekonomija v sodobni družbi in Management znanja
avgust 2007
Pridobitev Erasmus univerzitetne listine
junij 2006
Doc. dr. Srečko Natek postane prvi dekan MFDPŠ
junij 2006
Ustanovitev MFDPŠ
Novis Mobile MFDPŠ - elektronski indeks in evidenca ocen